Filtry

Žádné zvolené filtry
Nalezeno 82 dotačních titulů.
Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“
Zlínský kraj | Obchod a služby - provoz
Příjem žádostí do 20. 12. 2022
Cílem programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků.
Pro Zlínský kraj Pro obec do 1 000 obyvatel neinvestice
30 000 Kč - 100 000 Kč
míra dotace: 70%
14. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 3. 8. 2023
Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle druhu výzvy
Dostupné možnosti
Typ žadatele: obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Míra dotace: 85% Výše dotace: 425 000 Kč - 76 500 000 Kč
Typ žadatele: církve Míra dotace: 95% Výše dotace: 475 000 Kč - 85 500 000 Kč
15. výzva IROP - Sociální služby - SC 4.2 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 3. 8. 2023
Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle druhu výzvy
Dostupné možnosti
Typ žadatele: obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Míra dotace: 85% Výše dotace: 425 000 Kč - 76 500 000 Kč
Typ žadatele: církve Míra dotace: 95% Výše dotace: 475 000 Kč - 85 500 000 Kč
25. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Bydlení - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 29. 8. 2023
Podporováno bude pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle druhu výzvy
Dostupné možnosti
Typ žadatele: obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Míra dotace: 85% Výše dotace: 425 000 Kč - 76 500 000 Kč
Typ žadatele: církve Míra dotace: 95% Výše dotace: 475 000 Kč - 85 500 000 Kč
26. výzva IROP - Sociální bydlení - SC 4.2 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Bydlení - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 29. 8. 2023
Podporováno bude pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle druhu výzvy
Dostupné možnosti
Typ žadatele: obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Míra dotace: 85% Výše dotace: 425 000 Kč - 76 500 000 Kč
Typ žadatele: církve Míra dotace: 95% Výše dotace: 475 000 Kč - 85 500 000 Kč
27. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dopravní infrastruktura - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 8. 2023
Výzva je zaměřena na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu (silniční a drážní).
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
4 250 000 Kč - 255 000 000 Kč
míra dotace: 85%
28. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dopravní infrastruktura - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 8. 2023
Výzva je zaměřena na nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu (silniční a drážní).
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
4 250 000 Kč - 255 000 000 Kč
míra dotace: 85%
33. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Kulturní a společenská činnost - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 27. 4. 2023
Výzva je zaměřena na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
2 550 000 Kč - 68 000 000 Kč
míra dotace: 85%
34. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Kulturní a společenská činnost - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 27. 4. 2023
Výzva je zaměřena na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
2 550 000 Kč - 68 000 000 Kč
míra dotace: 85%
35. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Cestovní ruch - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 27. 9. 2023
Výzva je zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty vč. doprovodné infrastruktury.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
2 550 000 Kč - 42 500 000 Kč
míra dotace: 85%
36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Cestovní ruch - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 27. 9. 2023
Výzva je zaměřena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty vč. doprovodné infrastruktury.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
2 550 000 Kč - 42 500 000 Kč
míra dotace: 85%
Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Moravskoslezský kraj | Kulturní a společenská činnost - provoz
Příjem žádostí do 30. 11. 2022
Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec, sdružení obcí, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč - 300 000 Kč
míra dotace: 50%
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Moravskoslezský kraj | Památky a sakrální stavby - modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 5. 1. 2023
Účelem programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec, sdružení obcí, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 50%
Operační program Zaměstnanost - Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 8. 12. 2023
Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
1 000 000 Kč - 15 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
2. výzva - Čistírny odpadních vod a kanalizace
Ministerstvo životního prostředí ČR | Technická infrastruktura - výstavba
Příjem žádostí do 28. 2. 2023
Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 2 100 000 Kč
míra dotace: 70%
3. výzva - Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
Ministerstvo životního prostředí ČR | Technická infrastruktura - výstavba
Příjem žádostí do 28. 2. 2023
Výzva je určena pro projekty výstavby nebo dostavby vodovodu v těch lokalitách, kde neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu. Podporovanou aktivitou je výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů včetně souvisejících objektů na síti.
Poznámka: Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP, jak určuje Příloha č. 07 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 (Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027).
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 2 100 000 Kč
míra dotace: 70%
4. výzva - Udržitelné nakládání s odpady
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - výstavba, modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).
Poznámka: Součástí projektů opatření 1.5.5 může být i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) s tím, že se musí jednat o minoritní část projektu (méně než 50% způsobilých nákladů projektu). O podporu těchto opatření mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 425 000 Kč
míra dotace: 85%
8. výzva - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejné budovy, Sociální a zdravotní služby/péče, Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 5. 2023
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Poznámka: Podporované projekty:
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 50%
9. výzva - Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejné budovy, Sociální a zdravotní služby/péče, Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 5. 2023
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.
Poznámka: Podporované projekty:
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 50%
10. výzva - Veřejné budovy v pasivním standardu
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejné budovy - výstavba
Příjem žádostí do 31. 5. 2023
Základním cílem výzvy je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus.
Poznámka: Pro budovy s vysokým energetickým standardem je max. dotace 40% (100 mil. Kč), pro budovy v pasivním energetickém standardu je max. dotace 50% (120 mil. Kč), pro plusové (nulové budovy) je max. dotace 70% (140 mil. Kč).
Pro všechny kraje kromě: Praha Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
11. výzva - Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Ministerstvo životního prostředí ČR | Energetika - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 5. 2023
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Poznámka: Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty je stanoveno několik úrovní jednotkové dotace, dle technické kvality podporovaného opatření. V případě využití obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře (nikoli v budovách) je dotace max. 50%.
Pro všechny kraje kromě: Praha Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
12. výzva - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 7. 2023
Výzva se týká projektů náhrady nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí z těchto zdrojů. Podpora je určena i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů. Podpořena bude realizace dodatečných technologií a změnu technologických postupů.
Poznámka: Popis podporovaných aktivit:
 • Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší za účelem snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC).
 • Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí primárních částic PM2,5 a emisí prekurzorů sekundárních částic PM2,5 (NOx, SO2, NH3 a VOC) u stacionárních zdrojů
 • Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
 • Omezování prašnosti z plošných zdrojů.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 50%
13. výzva - Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 7. 2023
Výzva podporuje výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).
Poznámka: Podporované projekty:
 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
 • Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 100%
14. výzva - Třídění a dotřiďování odpadů
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 12. 2022
Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Poznámka: Podporovanými aktivitami je: výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů, výstavba a modernizace odpadových bioplynových stanic a výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 450 000 Kč
míra dotace: 70%
15. výzva - Sanace lokalit s ekologickou zátěží
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - revitalizace
Příjem žádostí do 18. 1. 2023
Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.
Poznámka: Předmětem výzvy je podpora projektů sanací nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, A1.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 850 000 Kč
míra dotace: 85%
16. výzva - Rekultivace starých skládek
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - revitalizace
Příjem žádostí do 18. 11. 2023
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Poznámka: Předmětem výzvy je podpora projektů rekultivace starých skládek s prioritou A1, P2 a P1.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 850 000 Kč
míra dotace: 85%
18. výzva - Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 1. 2023
Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
3 000 000 Kč - 40 000 000 Kč
míra dotace: 80%
19. výzva - Srážkové vody a opatření proti povodním
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí - revitalizace, výstavba, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 10. 2023
Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 425 000 Kč
míra dotace: 85%
Operační program Zaměstnanost - Podpora sociální práce (1)
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 21. 4. 2023
Cílem výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, městská část hl. m. Prahy Pro jakkoliv velké obce neinvestice, investice
1 000 000 Kč - 10 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Operační program Zaměstnanost - Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1) "
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 3. 8. 2023
Výzva podporuje zavádění komplexní flexibilní pracovní kultury, managementu mateřské a rodičovské dovolené a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj diverzitního pracovního prostředí podporujícího směřování k vyrovnanému zastoupení žen a mužů v organizaci.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, městská část hl. m. Prahy Pro jakkoliv velké obce neinvestice, investice
1 000 000 Kč - 10 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Operační program Zaměstnanost - Podpora sociálního bydlení (1) "
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 5. 2023
Cílem výzvy je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, městská část hl. m. Prahy Pro jakkoliv velké obce neinvestice, investice
1 000 000 Kč - 25 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
PROGRAM NA PODPORU VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ, PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A GYNEKOLOGŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2022
Karlovarský kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, provoz
Příjem žádosti: průběžná výzva
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku nových ordinací primární péče, podpora obnovy zrušených ordinací primární péče a podpora převzetí stávajících ordinací primární péče na území Karlovarského kraje.
Poznámka: Výše dotace u podpory ordinací praktických lékařů a genekologů: a) pro obce s počtem obyvatel do 8 000 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2021) maximálně 800 000 Kč, b) pro obce s počtem obyvatel od 8 001 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2021) maximálně 400 000 Kč. Výše dotace u podpory ordinace zubních lékařů je maximálně 1 000 000 Kč.
Pro Karlovarský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
až 1 000 000 Kč
míra dotace: není stanoveno
1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Kulturní a společenská činnost - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 2. 2. 2023
Výzva je zaměřena na podporu základních knihoven se specializovaným knihovním fondem v méně rozvinutých regionech.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
850 000 Kč - 8 500 000 Kč
míra dotace: 85%
1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Kulturní a společenská činnost - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 2. 2. 2023
Výzva je zaměřena na podporu některých z uvedených kategorií knihoven v méně rozvinutých regionech:
 • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
 • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
4 250 000 Kč - 68 000 000 Kč
míra dotace: 85%
2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Kulturní a společenská činnost - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 2. 2. 2023
Výzva je zaměřena na podporu základních knihoven se specializovaným knihovním fondem v přechodových regionech.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
850 000 Kč - 8 500 000 Kč
míra dotace: 85%
2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Kulturní a společenská činnost - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 2. 2. 2023
Výzva je zaměřena na podporu některých z uvedených kategorií knihoven v přechodových regionech:
 • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
 • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
4 250 000 Kč - 68 000 000 Kč
míra dotace: 85%
Výzva č. 31_22_002 – Budování kapacit dětských skupin
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 11. 2022
Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
Poznámka: Podporovanými aktivitami výzvy jsou: • Výstavba nového kulturního a kreativního centra • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, městská část hl. m. Prahy, sdružení obcí, MAS, církve Pro jakkoliv velké obce investice
3 000 000 Kč - 20 000 000 Kč
míra dotace: 100%
PROGRAM NA PODPORU VYBAVENÍ ORDINACÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ INFORMAČNÍMI TECHNOLOGIEMI V SOUVISLOSTI S ERECEPTEM
Karlovarský kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup
Příjem žádosti: průběžná výzva
Žadatel smí podat žádost o dotaci pro každého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, který má místo poskytování zdravotních služeb na území obce
Pro Karlovarský kraj Pro obec 501 - 3 000 obyvatel neinvestice
až 35 000 Kč
míra dotace: není stanoveno
Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – podprogram 133D 341
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Školská zařízení - pořízení/nákup, výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Cílem výzvy a zároveň podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků. Jedná se o následující projekty:
 • Svazková škola Český Brod – Doubravčice,
 • Svazková škola Drahelčice-Úhonice,
 • Svazková škola Chýně – Hostivice,
 • Výstavba Svazkové školy Pod Beckovem,
 • Nová svazková základní škola LOŠBATES,
 • Svazková škola Povýmolí v Úvalech.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
Výzva č. 3/2022: Ekomobilita
Ministerstvo životního prostředí ČR | Elektromobilita - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 15. 12. 2023
Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu.
Poznámka: Podpora bude poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 %.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 50%
Výzva č. 5/2022: Přírodní zahrady
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 11. 2022
Předmětem podpory jsou níže uvedené aktivity:
 1. Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy.
 3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice
100 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 85%
Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce
Státní fond životního prostředí | Energetika - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 15. 3. 2023
Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do přenosové a distribuční soustavy.
Poznámka: Podporovanou aktivitou bude instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.
Pro celou ČR Pro obec do 3 000 obyvatel investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 75%
Výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)
Státní fond životního prostředí | Energetika - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 15. 3. 2023
Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do přenosové a distribuční soustavy.
Poznámka: Podporovány jsou: sdružené projekty výstavby FVE, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
OP JAK - výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Školská zařízení - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 28. 4. 2023
Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Pro celou ČR Pro právnické osoby založené obcí, další Pro jakkoliv velké obce neinvestice
od 100 000 Kč
míra dotace: 100%
PODPORA REGIONŮ
Nadace ČEZ | Dopravní infrastruktura, Technická infrastruktura, Sportoviště a hřiště, Sociální a zdravotní služby/péče, Školská zařízení, Odpadové hospodářství, Požární ochrana a bezpečnost, Obchod a služby, Veřejná prostranství a zeleň, Elektromobilita, Ochrana krajiny a životní prostředí, Kulturní a společenská činnost, Veřejné osvětlení, Lyžařské trasy, Nákup komunální techniky, Mimořádné situace, Jiné - revitalizace, provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice, kombinované
výše dotace: není stanoveno
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Nadace ČEZ | Sportoviště a hřiště - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice, kombinované
až 2 000 000 Kč
míra dotace: není stanoveno
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | Veřejné osvětlení - výstavba, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 6. 2023
Dotace je určena na rekonstrukce veřejných osvětleních a podporu přípravy pro dobíjecí stanice.
Pro celou ČR Pro obec, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.
Poznámka: Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:
 • 1-15 EO činí 150 tis. Kč;
 • 16-50 EO činí 300 tis. Kč.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 80%
Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 15. 1. 2023
Cílem výzvy je snižování emisí těžkých kovů, které mají imisní limity stanované zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.
Poznámka: Předmětem podpory je:
 1. pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry);
 2. pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (např. biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice
100 000 Kč - 10 000 000 Kč
míra dotace: 60%
Nová zelená úsporám
Státní fond životního prostředí | Bydlení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 30. 6. 2025
Předmětem podpory je zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech, výstavba nebo nákup nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.
Poznámka: Maximální výše podpory je určena typem aktivity a případně jejím rozsahem. Maximální míra podpory činí 50 %. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: není stanoveno
Středočeský Fond na podporu výsadby stromů
Středočeský kraj | Veřejná prostranství a zeleň - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 16. 12. 2022
Podpora ve formě daru na následnou péči o stromy vysazené v rámci projektů podpořených dotací ze SFŽP.
Pro Středočeský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
PODPORA NAROZENÝCH DĚTÍ Z JIHOČESKÉHO KRAJE
Jihočeský kraj | Mimořádné situace, Sociální a zdravotní služby/péče
Příjem žádostí do 31. 12. 2024
Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy, resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.
Pro Jihočeský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
1 000 Kč - 10 000 Kč
míra dotace: 50%
PODPORA VZNIKU ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST/PEDIATRIE V KARLOVARSKÉM KRAJI
Karlovarský kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádosti: průběžná výzva
Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora vzniku nových ordinací praktických lékařů ve vybraných lokalitách Karlovarského kraje, podpora vzniku nových ordinací zubních lékařů v Karlovarském kraji a podpora obnovy zrušených ordinací praktických lékařů v Karlovarském kraji, která dopomůže ke zlepšení dostupnosti primární péče zejména v menších obcích Karlovarského kraje.
Pro Karlovarský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
Změna nebo aktualizace územního plánu
Královéhradecký kraj | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 12. 2022
Účelem programu je hrazení vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu, pokud její pořízení vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich následné aktualizace.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dotace na individuální účel - roční činnost
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro Královéhradecký kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele, nebo na projekty, na které není vyhlášen žádný dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dotace na individuální účel - jednorázové akce
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro Královéhradecký kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele, nebo na projekty, na které není vyhlášen žádný dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dary 2022 - Věcné dary
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Účelem programu je poskytování věcných darů.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dary 2022 - Finanční dary
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Účelem programu je poskytování finančních darů.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
Liberecký kraj | Požární ochrana a bezpečnost - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti požární ochrany.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Liberecký kraj | Dopravní infrastruktura, Brownfield, Technická infrastruktura, Památky a sakrální stavby, Sportoviště a hřiště, Sociální a zdravotní služby/péče, Bydlení, Školská zařízení, Cestovní ruch, Veřejné budovy, Odpadové hospodářství, Obchod a služby, Veřejná prostranství a zeleň, Vodní plochy, Ochrana krajiny a životní prostředí, Strategické a projektové plánování, Kulturní a společenská činnost, Veřejné osvětlení, Energetika, Nákup komunální techniky - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 30. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti regionálního rozvoje.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE
Liberecký kraj | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti školství a mládeže.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI DOPRAVY
Liberecký kraj | Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 30. 11. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti dopravy.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI KULTURY
Liberecký kraj | Kulturní a společenská činnost - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti kultury.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Liberecký kraj | Památky a sakrální stavby - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 30. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti péče o kulturní dědictví.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Liberecký kraj | Cestovní ruch - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti cestovního ruchu.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
Liberecký kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti zdravotnictví.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Liberecký kraj | Ochrana krajiny a životní prostředí, Vodní plochy - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Dotace je určená na projekty v oblasti životního prostředí.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Středočeský Fond hejtmanky
Středočeský kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Fond má čtyři tematická zadání: Podpora hejtmanky, Zmírnění následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi.
Pro Středočeský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
20 000 Kč - 1 000 000 Kč
míra dotace: 80%
Středočeský Fond obnovy venkova
Středočeský kraj | Dopravní infrastruktura, Brownfield, Technická infrastruktura, Památky a sakrální stavby, Sportoviště a hřiště, Sociální a zdravotní služby/péče, Bydlení, Školská zařízení, Cestovní ruch, Veřejné budovy, Odpadové hospodářství, Požární ochrana a bezpečnost, Obchod a služby, Veřejná prostranství a zeleň, Vodní plochy, Lesní hospodářství, Elektromobilita, Ochrana krajiny a životní prostředí, Veřejné osvětlení, Energetika, Nákup komunální techniky - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, revitalizace
Příjem žádostí do 28. 6. 2024
Účelem fondu je rozvoj obcí a měst do 2000 obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu se Strategií rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030.
Pro Středočeský kraj Pro obec, sdružení obcí do 2 000 obyvatel investice, neinvestice
200 000 Kč - 2 000 000 Kč
míra dotace: 85%
Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP
Středočeský kraj | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 16. 12. 2022
Účelem fondu je podpora přípravy projektů v podporovaných oblastech. Jedná se zejména o projektové dokumentace.
Pro Středočeský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 50%
Středočeský Fond na podporu participativních rozpočtů obcí a měst
Středočeský kraj | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 28. 6. 2024
Účelem fodnu je podpora participativních rozpočtů obcí, které umožňují aktivní zapojení občanů do rozhodování o jejich rozvoji.
Pro Středočeský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč
míra dotace: není stanoveno
Středočeský fond na podporu obecního bydlení
Středočeský kraj | Bydlení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 16. 12. 2024
Účelem daru je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti bydlení.
Pro Středočeský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 4 000 Kč
míra dotace: 85%
Středočeský Infrastrukturní fond - PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
Středočeský kraj | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Účelem dotací je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení obcí a měst u projektů realizovaných v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství přispívá k celkovému rozvoji obcí a měst v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020.
Pro Středočeský kraj Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
až 10 000 000 Kč
míra dotace: 85%
Program obnovy venkova Pardubického kraje
Pardubický kraj | Dopravní infrastruktura, Brownfield, Technická infrastruktura, Památky a sakrální stavby, Sportoviště a hřiště, Sociální a zdravotní služby/péče, Bydlení, Školská zařízení, Cestovní ruch, Veřejné budovy, Odpadové hospodářství, Požární ochrana a bezpečnost, Obchod a služby, Veřejná prostranství a zeleň, Vodní plochy, Lesní hospodářství, Elektromobilita, Ochrana krajiny a životní prostředí, Strategické a projektové plánování, Kulturní a společenská činnost, Veřejné osvětlení, Provoz svazku obcí, Energetika, Nákup komunální techniky - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2022
Cílem dotačního programu je podpora území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji v souladu s uvedenými cíli Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 a s politikou územní dimenze Pardubického kraje.
Pro Pardubický kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, MAS, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
Pardubický kraj | Požární ochrana a bezpečnost - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 23. 12. 2023
Cílem poskytnutí dotací je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí při naplňování koncepce požární ochrany kraje a nařízení kraje, kterým se vydává požární poplachový plán kraje a nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, obojí ve znění pozdějších předpisů.
Pro Pardubický kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 3 000 Kč
míra dotace: 70%
Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů
Státní fond podpory investic | Bydlení - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádosti: průběžná výzva
Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
Výstavba pro obce - na pořízení dostupných bytů, dostupných a smíšených domů
Státní fond podpory investic | Bydlení - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádosti: průběžná výzva
Výzva je zaměřena na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
Panel 2013+
Státní fond podpory investic | Bydlení - modernizace/rekonstrukce
Příjem žádosti: průběžná výzva
Program je zaměřen na poskytování úvěrů na opravy a modernizace bytového fondu.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 90%
Středočeský Fond obnovy venkova 2021-2024
Středočeský kraj | Veřejné budovy - výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 28. 6. 2024
Cílem programu je podpořit projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury.
Pro Středočeský kraj Pro obec do 1 000 obyvatel investice, neinvestice
50 000 Kč - 1000 Kč/obyvatel
míra dotace: 85%
Středočeský fond na podporu participativních rozpočtů obcí a měst
Středočeský kraj | Kulturní a společenská činnost - pořízení/nákup, provoz
Příjem žádostí do 28. 6. 2024
Cílem programu je podpora participativního rozpočtování.
Pro Středočeský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč
míra dotace: 100%
Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů - individuální projekty
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejná prostranství a zeleň - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 12. 2023
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.
Poznámka: Způsobilé výdaje výzvy jsou výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy, výdaje na zajištění zálivky, výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci a v rámci následné péče a také výdaje na povinnou publicitu.
Pro celou ČR Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve, MAS Pro jakkoliv velké obce neinvestice
151 000 Kč - 250 000 Kč
míra dotace: 100%
Zeleň
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace
Příjem žádostí do 30. 11. 2022
Předmětem podpory je obnova poškozených vegetačních prvků v živelní pohromou postižených oblastech, včetně likvidace škod na vegetaci. Odstranění, popřípadě ošetření stromů i keřů včetně odklizení dřevní hmoty, dále výsadba stromů a keřů, případně obnova poškozených trávníků, trvalkových výsadeb a doprovodné infrastruktury (mobiliář).
Poznámka: Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021. Předmětem podpory je také obnova poškozených realizovaných vegetačních prvků v tornádem postižených oblastech, podpořených z NPŽP, OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, včetně likvidace škod na vegetaci. Opatření by měla být realizována podle původních, případně aktualizovaných projektových dokumentací.
Pro Ústecký kraj, Jihomoravský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice, kombinované
100 000 Kč - 15 000 000 Kč
míra dotace: 100%
Poslední aktualizace dotačních titulů: 16. října 2022