Filtry

Žádné zvolené filtry
Nalezeno 199 dotačních titulů.
Pravidla 2023 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů
Středočeský kraj | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 15. 12. 2023
Podpora výsadby stromů.
Pro Středočeský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
1500 Kč/strom
míra dotace: není stanoveno
PODPORA MÍSTNÍ AGENDY 21
Liberecký kraj | Strategické a projektové plánování - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 24. 4. 2023
Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji
Pro Liberecký kraj Pro obec, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce neinvestice
10 000 Kč - 70 000 Kč
míra dotace: 70%
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Liberecký kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 11. 2023
Dotace je určená na projekty v oblasti sociálních věcí.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE V OBLASTI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Liberecký kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 4. 2023
Dotace je určená na projekty v oblasti sociálné - právní ochrany dětí.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI DOPRAVY
Liberecký kraj | Dopravní infrastruktura - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Dotace je určena na projekty v oblasti dopravy.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
FOND OCHRANY VOD – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Liberecký kraj | Ochrana krajiny a životní prostředí - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 12. 2024
Dotace je určena na projekty v oblasti ochrany vod.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
FOND TURÓW – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Liberecký kraj | Ochrana krajiny a životní prostředí - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Dotace je určena na projekty v oblasti a specifickým zaměřením "TURÓW".
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ A ADAPTACE SÍDEL NA ZMĚNU KLIMATU
Liberecký kraj | Ochrana krajiny a životní prostředí - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 5. 2023
Projekty na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
50 000 Kč - 1 000 000 Kč
míra dotace: 70%
Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí
Pardubický kraj | Sportoviště a hřiště - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 4. 2023
Realizace projektů energetických úspor na sportovních zařízeních v majetku obcí.
Pro Pardubický kraj Pro obec 5 001 a více investice, neinvestice
50 000 Kč - 600 000 Kč
míra dotace: 60%
Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO
Pardubický kraj | Památky a sakrální stavby - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 4. 2023
Cílem programu je zajistit spolufinancování péče o část nejcennějšího kulturního dědictví na území Pardubického kraje památky UNESCO na území obcí Litomyšl, Kladruby nad Labem, Semín, Selmice, Hamry, Studnice, Vortová a části Hlinska – Blatno.
Pro Pardubický kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
10 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 90%
Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků
Státní fond dopravní infrastruktury | Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 30. 6. 2023
Cílem programu je podpořit realizace chodníků a dalších projektů/opatřeních, které zlepšují bezpečnost pohybu chodců.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
300 000 Kč - 25 000 000 Kč
míra dotace: 85%
Cyklostezky, cyklopruhy
Státní fond dopravní infrastruktury | Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 30. 6. 2023
Cílem programu je podpořit realizace projektů na rekonstrukce či vybudování cyklostezek.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
míra dotace: 85%
Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou
Státní fond dopravní infrastruktury | Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 30. 6. 2023
Cílem programu je podpořit realizace projektů,které řeší mimoúrovňové křížení s nadřezenou infrastrukturou.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
JSDH_DOT_V1_2023 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí
Ministerstvo vnitra ČR | Požární ochrana a bezpečnost - provoz
Příjem žádostí do 6. 4. 2023
Cílem programu je zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 3. 5. 2023
Podpora projektů mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
2 000 000 Kč - 7 500 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Vybudování dětských skupin
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 9. 2023
Podpora vybudování dětských skupin.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
627 321 Kč - 7 412 922 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023
Plzeňský kraj | Technická infrastruktura, Dopravní infrastruktura + 3 další, Veřejné budovy, Sportoviště a hřiště, Památky a sakrální stavby - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 12. 4. 2023
Hlavním cílem poskytnutí dotací z DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023 je podpora těch akcí obcí Plzeňského kraje, které je nutno vyřešit z důvodu havarijních či naléhavých potřeb.
Poznámka: Akce, na kterou bude dotace využita, musí být realizovaná z důvodu havarijních či naléhavých potřeb ze strany žadatele.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
50 000 Kč - 1 000 000 Kč
míra dotace: dle druhu výzvy
Dostupné možnosti
Kategorie obce: do 2 000 obyvatel Míra dotace: 90%
Kategorie obce: 2 001 a více Míra dotace: 70%
Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Podpora projektů oprávněných žadatelů, které směřují ke zvýšení bezpečnosti v Plzeňském kraji.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
až 3 000 000 Kč
míra dotace: 75%
2023 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu Příspěvek je určen na nákup nového dopravního automobilu (dále též jen DA). Podmínkou poskytnutí příspěvku kraje je přidělení dotace na pořízení nového dopravního automobilu z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
až 300 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
2023 Příspěvek na nákup nového požárního přívěsu pro hašení
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek na nákup nového požárního přívěsu pro hašení.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
až 150 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
2023 Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek je určen na nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dále též jen CAS). Podmínkou získání příspěvku na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce je přiznání účelové dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
až 500 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
2023 Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu Příspěvek je určen výhradně na opravy CAS, které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. CAS musí být ve vlastnictví obce.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
200 000 Kč - 700 000 Kč
míra dotace: 50%
2023 Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu Příspěvek je určen výhradně na opravy cisternové automobilové stříkačky (CAS) nebo rychlého zásahového automobilu (RZA), které nejsou technickým zhodnocením ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Technickým zhodnocením ovšem může být ta část akce, která není financovaná z rozpočtu Plzeňského kraje. CAS či RZA musí být ve vlastnictví obce.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
40 000 Kč - 200 000 Kč
míra dotace: 50%
2023 Příspěvek na pořízení přenosné motorové stříkačky
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek na pořízení přenosné motorové stříkačky.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
až 150 000 Kč
míra dotace: 50%
PROGRAM NA PODPORU STROJOVÉ TECHNIKY K ÚDRŽBĚ VEŘEJNÝCH ZIMNÍCH TRAS
Karlovarský kraj | Cestovní ruch - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 11. 4. 2023
Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory rozvoje vybraných zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití na území Karlovarského kraje v oblasti běžeckého lyžování a zimní pěší turistiky v souvislosti s naplňováním opatření Koncepce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje.
Poznámka: Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit: Nákup strojové techniky:
 1. sněžná rolba - maximálně 2 500 000 Kč včetně DPH, minimálně 1 000 000 Kč včetně DPH;
 2. sněžný skútr nebo čtyřkolka - maximálně 300 000 Kč včetně DPH, minimálně 100 000 Kč včetně DPH;
 3. sněžný skútr nebo čtyřkolka s technickým příslušenstvím - maximálně 370 000 Kč včetně DPH, minimálně 120 000 Kč včetně DPH;
 4. technické příslušenství - maximálně 70 000 Kč včetně DPH, minimálně 20 000 Kč včetně DPH; Servis stávající techniky (rolby):
 5. maximálně 1 000 000 Kč včetně DPH, minimálně 400 001 Kč včetně DPH.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 80%
PROGRAM NA PODPORU BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBY LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS
Karlovarský kraj | Cestovní ruch - provoz
Příjem žádostí do 11. 4. 2023
Účelem dotačního programu je podpora zachování standartní péče údržby a budování lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji a jejich dalšího rozvoje a propagace.
Poznámka: 3. Dotaci lze použít výhradně k těmto účelům:
 1. Zimní údržba – spočívá v dosněžování technickým sněhem, ve vyrovnávání a v rovnoměrném rozmístění sněhové pokrývky pro lyžařské běžecké tratě, ve zhutnění sněhu jeho stlačováním a frézováním sněžným pásovým vozidlem, provozní náklady na zimní provoz techniky pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji (např. pohonné hmoty, pojištění techniky), apod.
 2. Letní úprava – spočívá v čištění, sekání trávy, mulčování, zarovnání terénních nerovností, údržbě odvodňovacích zařízení, odstraňování vývratů stromů a jiných nahodilých překážek apod.
 3. Servis stávající techniky (např. rolba, skútr, čtyřkolka), která je používána pro údržbu lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji apod.
 4. Menší opravy doprovodné infrastruktury na lyžařských běžeckých trasách v Karlovarském kraji apod.
 5. Provádění značení a jeho opravy na lyžařských běžeckých trasách v Karlovarském kraji apod.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
20 000 Kč - 400 000 Kč
míra dotace: 60%
PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V KARLOVARSKÉM KRAJI
Karlovarský kraj | Cestovní ruch, Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 11. 4. 2023
Účelem programu je podpora projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
PROGRAM „SENIOR EXPRES“
Karlovarský kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 11. 4. 2023
Dotaci lze použít výhradně na pořízení automobilu v rámci dotačního programu „Senior Expres“
Pro Karlovarský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
až 333 000 Kč
míra dotace: není stanoveno
PROGRAM NA PODPORU OBNOVY STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH HŘIŠŤ
Karlovarský kraj | Sportoviště a hřiště - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 10. 4. 2023
Účelem dotačního programu je podpora stávajících dopravních hřišť, která slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v regionu. Pro zajištění kvalitní výuky je žádoucí, aby u stávajících dopravních hřišť byla provedena potřebná oprava dle jednotlivých místních podmínek.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje
Ústecký kraj | Sociální a zdravotní služby/péče - provoz
Příjem žádostí do 15. 9. 2023
Účelem programu je podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva, a to formou vzdělávací, přednáškovou a edukační s důrazem na řešení, prevenci a intervenci následujících aktivit na území Ústeckého kraje
Pro Ústecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce neinvestice
10 000 Kč - 250 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2023
Ústecký kraj | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 3. 5. 2023
Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora vypracování odborné dokumentace obcí na území Ústeckého kraje do 5000 obyvatel, která bude sloužit k realizování záměrů a řešení ve veřejném zájmu a podpoří plánování a projektovou přípravu obcí.
Pro Ústecký kraj Pro obec do 5 000 obyvatel investice, neinvestice
50 000 Kč - 200 000 Kč
míra dotace: 70%
03_01_01 – Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací
Olomoucký kraj | Odpadové hospodářství - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 14. 4. 2023
Účelem vyhlášeného dotačního titulu 03_01_01 je podpora výstavby, dostavby, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací.
Poznámka: Žadatelem může být pouze: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000 EO nebo i větší, pokud se akce týká jejich místní části do 2 000 EO a celkový počet EO obce je menší než 3 000.
Pro Olomoucký kraj Pro obec, sdružení obcí do 3 000 obyvatel investice
300 000 Kč - 3 000 000 Kč
míra dotace: 50%
03_01_02 – Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod
Olomoucký kraj | Technická infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 14. 4. 2023
Účelem vyhlášeného dotačního titulu 03_01_02 je podpora výstavby vodovodů sloužících pro veřejnou potřebu za účelem zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou dle platné legislativy.
Poznámka: Žadatelem může být pouze: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet obyvatel obce je menší než 3 000.
Pro Olomoucký kraj Pro obec, sdružení obcí do 3 000 obyvatel investice
300 000 Kč - 3 000 000 Kč
míra dotace: 50%
03_01_03 – Obnova environmentálních funkcí území
Olomoucký kraj | Vodní plochy - revitalizace, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 14. 4. 2023
Účelem vyhlášeného dotačního titulu 03_01_03 je podpora revitalizace a obnovy environmentálních funkcí pramenných oblastí, realizace opatření na ochranu zdrojů pitné vody, zakládání nových retenčních prostorů, zakládání suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů.
Poznámka: Žadatelem může být pouze: I. obec v územním obvodu Olomouckého kraje, o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000, II. dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích a jehož sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, zajišťující akci pro obce velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet obyvatel obce je menší než 3 000.
Pro Olomoucký kraj Pro obec, sdružení obcí do 3 000 obyvatel investice
300 000 Kč - 1 000 000 Kč
míra dotace: 50%
03_02 Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2023
Olomoucký kraj | Technická infrastruktura, Odpadové hospodářství - modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 23. 6. 2023
Účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající platné legislativě nebo k nedostatečnému odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí zhoršení kvality povrchových či podzemních vod.
Poznámka: Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000. Počet obyvatel obce se určuje podle statistiky počtu obyvatel Ministerstva vnitra ke dni 1. 1. 2023.
Pro Olomoucký kraj Pro obec do 3 000 obyvatel investice, neinvestice
100 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 50%
Podpora realizace SMART opatření
Olomoucký kraj | Jiné - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 10. 4. 2023
Z dotačního titulu je možné žádat o finanční podporu na investiční a neinvestiční akce obcí zaměřené na následující aktivity: a) nákup SMART vybavení přímo související s projektem b) instalaci a zprovoznění SMART opatření – vybavení c) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 15_01_01_Podpora realizace SMART opatření. Realizace jednotlivých opatření musí být začleněna do komplexního projektu či strategie obce. Podpořený projekt musí navazovat na již zrealizované či připravované aktivity obce v oblasti SMART, které je potřeba v žádosti popsat.
Pro Olomoucký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
100 000 Kč - 250 000 Kč
míra dotace: 50%
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023 (RRC/07/2023)
Moravskoslezský kraj | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 19. 5. 2023
Předmětem podpory je zpracování projektové dokumentace v oblastech přispívajících k rozvoji občanské vybavenosti obce u projektů, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce (např. doprava, školství, infrastruktura a venkovská zástavba), s výjimkou cykloturistiky (cyklotrasy, cyklostezky apod.).
Poznámka: Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů (zpracování PD), které bude spolufinancovat maximálně:
 • do 70 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel do 5000 obyvatel;
 • do 60 % prokázaných uznatelných nákladů projektu, jestliže je žadatelem obec s počtem obyvatel od 5001 obyvatel.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
100 000 Kč - 400 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (RRC/06/2023) - Dotační titul 1 – investiční dotace pro obce do 5.000 obyvatel a obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2022
Moravskoslezský kraj | Sportoviště a hřiště, Sociální a zdravotní služby/péče + 7 dalších, Školská zařízení, Veřejné budovy, Požární ochrana a bezpečnost, Veřejná prostranství a zeleň, Kulturní a společenská činnost, Veřejné osvětlení, Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 30. 3. 2023
Předmětem dotačního titulu č. 1 je stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba prvků venkovské zástavby, infrastruktury a občanské vybavenosti: radnice, školy, mateřské školy, sportovní, tělovýchovná, víceúčelová a multifunkční zařízení (hřiště/sportoviště/dětská hřiště), kulturní a spolková zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hasičské zbrojnice, požární nádrže, veřejná prostranství, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.
Poznámka: Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně:
 • dotační titul 1 – 60 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (obce do 5.000 obyvatel),
 • dotační titul 1 – 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu (obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže Vesnice roku 2022: obec Baška, obec Moravice, obec Ostravice, obec Sviadnov, obec Třemešná, obec Závada, obec Žabeň).
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec do 5 000 obyvatel investice
100 000 Kč - 400 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (RRC/06/2023) - Dotační titul 2 – neinvestiční dotace pro svazky obcí se sídlem na území Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj | Provoz svazku obcí - provoz
Příjem žádostí do 30. 3. 2023
Budou podpořeny projekty zaměřené na činnosti manažerů / poradců svazků obcí (venkovských mikroregionů), kteří zajišťují aktivity zaměřené na vzdělávání, poradenství a výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obcí, zpravidla regionálního významu.
Pro Moravskoslezský kraj Pro sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč - 125 000 Kč
míra dotace: 50%
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (RRC/06/2023) - Dotační titul 3 – neinvestiční dotace pro obce do 5.000 obyvatel
Moravskoslezský kraj | Jiné - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 3. 2023
Projekty zaměřené na pořízení senzorů internetu věcí (Internet of Things, IoT). Možnými typy pořízených senzorů mohou být například tyto: hlukoměry, meteostanice (teplota, vlhkost, atd.), hladinoměry, senzory kvality vzduchu, senzory na detekci pohybu (bezpečnost), lokalizační senzory (GPS), senzory vyhodnocující intenzitu dopravy, senzory na dálkové odečty/spotřeby médií (energie, voda, plyn), senzory obsazenosti parkovišť, senzory naplnění kontejnerů a další.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec do 5 000 obyvatel neinvestice
20 000 Kč - 100 000 Kč
míra dotace: 85%
117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 10. 2023
Výzva je zaměřena na podporu zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. V rámci programu se budou realizovat dvě dotační aktivity:
 • aktivita 1 - Územní plán – jednotný standard,
 • aktivita 2 - Změna územního plánu – jednotný standard.
Poznámka: Maximální limity dotace:
 1. aktivita 1 - Územní plány – jednotný standard: 80%, max. však 500 tis. Kč na jeden územní plán
 2. aktivita 2 – Změny územních plánů – jednotný standard – 90%, max. však 250 tis. Kč na jednu změnu územního plánu
Pro celou ČR Pro obec do 5 000 obyvatel investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
38. výzva - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Ministerstvo životního prostředí ČR | Energetika, Veřejné budovy - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 1. 3. 2024
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Poznámka: Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními: 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, sdružení obcí, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
37. výzva - Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Ministerstvo životního prostředí ČR | Energetika, Veřejné budovy - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 1. 3. 2024
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.
Poznámka: Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Hlavní opatření 1.1.1 je možné kombinovat s opatřeními: 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, sdružení obcí, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
13. výzva - Inovativní projekty oběhového hospodářství v Moravskoslezském kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - výstavba
Příjem žádostí do 31. 7. 2023
Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec, sdružení obcí, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice
od 8 000 000 Kč
míra dotace: 85%
12. výzva - Inovativní projekty oběhového hospodářství v Ústeckém kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - výstavba
Příjem žádostí do 31. 7. 2023
Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.
Pro Ústecký kraj Pro obec, sdružení obcí, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice
8 000 000 Kč - 500 000 000 Kč
míra dotace: 85%
11. výzva - Inovativní projekty oběhového hospodářství v Karlovarském kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Odpadové hospodářství - výstavba
Příjem žádostí do 31. 7. 2023
Výzva podporuje projekty třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů moderními způsoby, které v dnešní době nejsou v provozech běžné.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, sdružení obcí, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice
od 8 000 000 Kč
míra dotace: 85%
65. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (VRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace, výstavba
Příjem žádostí do 10. 6. 2024
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na tzv. zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
Poznámka: Výše podpory je následující:
 • Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy – 50%
 • Organizace zřizované hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy – 50%
 • Organizace zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy – 40%
 • Církve, církevní organizace atd. – 95%
Pro Praha Pro městská část hl. m. Prahy, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 2 500 000 Kč
míra dotace: 50%
64. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace, výstavba
Příjem žádostí do 10. 6. 2024
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na tzv. zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
Poznámka: Výše podpory je následující:
 • Obce – 85%
 • Organizace zřizované kraji / obcemi – 85%
 • Organizace zakládané kraji / obcemi – 70%
 • Církve, církevní organizace atd. – 95%
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
4 250 000 Kč - 85 000 000 Kč
míra dotace: 85%
63. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace, výstavba
Příjem žádostí do 10. 6. 2024
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na tzv. zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
Poznámka: Církve a církevní organizace mají výši podpory 95%.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, církve, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
4 250 000 Kč - 85 000 000 Kč
míra dotace: 85%
72. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC 4.3 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 28. 2. 2025
Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 4.3 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. Aktivita je dále členěna na: Aktivitu A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích Aktivitu B) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče Aktivitu C) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících8 / nebo nově vznikajících poskytovatelů
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 85%
71. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC 4.3 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 28. 2. 2025
Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 4.3 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. Aktivita je dále členěna na: Aktivitu A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích Aktivitu B) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče Aktivitu C) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících8 / nebo nově vznikajících poskytovatelů
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 85%
Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2023
Jihomoravský kraj | Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 8. 2023
Dotační titul 1 – Cyklostezky – je zaměřen na zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras zaměřených na rozvoj dopravy a rozvoj cyklistiky jako součásti budování systému bezpečných místních, krajských, národních a mezinárodních cyklostezek a cyklotras mimo zastavěná území obcí na území Jihomoravského kraje.
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, MAS, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 1 500 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2023
Jihomoravský kraj | Dopravní infrastruktura - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 8. 2023
Dotační titul 2 – Cyklistická infrastruktura – je zaměřen na zkvalitnění cyklistické infrastruktury jako nedílné součásti cyklostezek, cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, MAS, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 300 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2023
Jihomoravský kraj | Dopravní infrastruktura, Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 8. 2023
Dotační titul 3 – Projektová dokumentace – je zaměřen na podporu zpracování samostatné projektové dokumentace k realizaci aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, snižování podílu individuální motorové dopravy a rozvoje cyklistiky jako součást cestovního ruchu.
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, MAS, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 300 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023
Jihomoravský kraj | Vodní plochy - revitalizace, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 18. 9. 2023
Dotační titul 1 – Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží – je zaměřen na podporu a zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, církve, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 50%
Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023
Jihomoravský kraj | Vodní plochy, Veřejná prostranství a zeleň - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 18. 9. 2023
Dotační titul 2 – Zadržení vody v krajině – je zaměřen na zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, církve, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 500 000 Kč
míra dotace: 50%
Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023
Jihomoravský kraj | Veřejná prostranství a zeleň, Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 18. 9. 2023
Dotační titul 4 – Projektová dokumentace – je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 100 000 Kč
míra dotace: 60%
Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023
Jihomoravský kraj | Veřejná prostranství a zeleň, Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 18. 9. 2023
Dotační titul 5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn – je zaměřen na podporu koncepčních dokumentů (součástí je i akční plán) ke komplexním a vzájemně provázaným adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 60 000 Kč
míra dotace: 60%
Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023
Jihomoravský kraj | Veřejná prostranství a zeleň - pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 18. 9. 2023
Dotační titul 6 – Zakládání krajinných trávníků na veřejných prostranstvích a v krajině - je zaměřen na podporu zakládání stanovištně vhodných trvalých travních porostů – krajinných trávníků zahrnujících jak bylinné trávníky, tak luční porosty včetně smíšených trvalkových výsadeb
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
25 000 Kč - 40 000 Kč
míra dotace: 60%
Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2023 – 2024
Jihomoravský kraj | Sociální a zdravotní služby/péče, Bydlení - pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 29. 9. 2023
Dotační titul 2 – Realizace stavby – je zaměřen na podporu realizace stavby na území Jihomoravského kraje
Pro Jihomoravský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
200 000 Kč - 5 000 000 Kč
míra dotace: 60%
Středočeský Fond hejtmanky
Středočeský kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 11. 2023
Fond slouží k poskytování individuálních účelových dotací nebo darů v řadě oblastí.
Pro Středočeský kraj Pro obec, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
20 000 Kč - 200 000 Kč
míra dotace: 80%
Změna nebo aktualizace územního plánu
Královéhradecký kraj | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 29. 12. 2023
Účelem programu je hrazení vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu, pokud její pořízení vyplývá ze zásad územního rozvoje nebo z jejich následné aktualizace.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dotace na individuální účel - roční činnost
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 12. 2023
Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro Královéhradecký kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele, nebo na projekty, na které není vyhlášen žádný dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dotace na individuální účel - jednorázové akce
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 12. 2023
Podporu je možné poskytnout na veřejně prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro Královéhradecký kraj, nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele i na obvyklé výdaje, vzniklé však při řešení mimořádných situací žadatele, nebo na projekty, na které není vyhlášen žádný dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dary 2023 - Věcné dary
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 12. 2023
Účelem programu je poskytování věcných darů.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Dary 2023 - Finanční dary
Královéhradecký kraj | Kulturní a společenská činnost, Mimořádné situace - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 12. 2023
Účelem programu je poskytování finančních darů.
Pro Královéhradecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana na rok 2023
Pardubický kraj | Kulturní a společenská činnost - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 10. 2023
V pravomoci hejtmana a členů Rady Pardubického kraje je zakotvena pravomoc udělování osobních záštit a dotací projektům pořádaným na našem území, nebo těch, které mají přímou vazbu na náš kraj. Krajští radní tím vyjadřují svůj zájem o rozvoj našeho regionu i jeho občany. Deklarují tak význam a přínos konkrétní akce pro Pardubický kraj.
Pro Pardubický kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, MAS, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce neinvestice
výše dotace: není stanoveno
Prevence kriminality
Liberecký kraj | Kulturní a společenská činnost - provoz, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 22. 3. 2023
Dotace je určena na plnění cílů a priorit stanovených v platné Strategii prevence kriminality v České republice a Koncepcí prevence kriminality na období 2017 až 2021.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
5 000 Kč - 40 000 Kč
míra dotace: 70%
PODPORA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE
Liberecký kraj | Požární ochrana a bezpečnost - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 22. 3. 2023
Fond na podporu jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice
15 000 Kč - 1 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
DOTACE OBCÍM LIBERECKÉHO KRAJE NA ČINNOST JPO II
Liberecký kraj | Požární ochrana a bezpečnost - provoz
Příjem žádostí do 22. 3. 2023
Podpora provozu JPO III.
Pro Liberecký kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč - 400 000 Kč
míra dotace: 70%
RODINNÁ A SENIORSKÁ POLITIKA 2023
Kraj Vysočina | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, provoz
Příjem žádostí do 24. 3. 2023
Cílem programu je podpora realizace rodinných a seniorských aktivit na obecní úrovni.
Pro Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, sdružení obcí, další do 1 000 obyvatel neinvestice
10 000 Kč - 30 000 Kč
míra dotace: 80%
PREVENCE KRIMINALITY 2023
Kraj Vysočina | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, provoz
Příjem žádostí do 24. 3. 2023
Dotační program je určen pro neziskové organizace působící v oblasti prevence kriminality a pro obce. Cílem je zapojit tyto subjekty do plnění opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2022. V případě primární prevence půjde o realizaci projektů prevence kriminality na základních a středních školách Kraje Vysočina. V případě sekundární a terciární prevence půjde o projekty zaměřené na práci s pachateli a oběťmi trestné činnosti.
Pro Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, církve, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce neinvestice
10 000 Kč - 150 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
ÚZEMNÍ PLÁNY 2023
Kraj Vysočina | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Podpora pořízení územních plánů - zpracování dokumentace návrhu územního plánu pro společné jednání.
Pro Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
50 000 Kč - 250 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
AKCESCHOPNOST JPO 2023
Kraj Vysočina | Požární ochrana a bezpečnost - pořízení/nákup, provoz
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Účelem dotačního programu je udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Příjemci podpory jsou obce Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou.
Pro Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
15 000 Kč - 45 000 Kč
míra dotace: 100%
VENKOVSKÉ SLUŽBY 2023
Kraj Vysočina | Obchod a služby - provoz
Příjem žádostí do 24. 3. 2023
Program bude podporovat spolufinancování provozních nákladů vzniklých provozováním vybraných služeb na území obce do 500 obyvatel - prodejny potravin případně prodejny smíšeného zboží, pojízdné prodejny potravin, pošty nebo pobočky pošty PARTNER, obecní knihovny, objektů a budov provozovaných jako atraktivita cestovního ruchu nebo prostor pro poskytování primární zdravotní péče.
Pro Kraj Vysočina Pro obec do 500 obyvatel neinvestice
20 000 Kč - 60 000 Kč
míra dotace: 70%
CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2023
Kraj Vysočina | Cestovní ruch - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 22. 3. 2023
Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora: Podprogram A) zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti; Podprogram B) opravy, rekonstrukce a výstavba cyklostezek a MK/ÚK nebo staveb.objektů podmiňujících jejich funkci ve smyslu bezpečných komunikací pro cyklisty; Podprogram C) budování a obnova specifické veřejné infrastruktury pro terénní cyklistiku (singletraily, pumptracky atp.).
Pro Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
ZASTÁVKY VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY 2023
Kraj Vysočina | Dopravní infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 7. 4. 2023
Program na podporu výstavby a modernizace čekáren, přístřešků a nástupišť na zastávkách veřejné linkové dopravy na silnicích I., II. a III. třídy a místních a účelových komunikacích v Kraji Vysočina.
Pro Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
30 000 Kč - 100 000 Kč
míra dotace: 50%
ODPADY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2023
Kraj Vysočina | Odpadové hospodářství - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů, využívání recyklovaných materiálů a zpracování dokumentací pro zařízení k nakládání s odpady.
Pro Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
20 000 Kč - 100 000 Kč
míra dotace: 50%
STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2023
Kraj Vysočina | Technická infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 3. 4. 2023
Podpora staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem.
Pro Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 50 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2023
Kraj Vysočina | Technická infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 7. 4. 2023
Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).
Pro Kraj Vysočina Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2023
Kraj Vysočina | Cestovní ruch, Lyžařské trasy - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba, provoz
Příjem žádostí do 3. 4. 2023
Cílem programu je zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu za účelem zvýšení turistické atraktivity Kraje Vysočina.
Pro Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, další Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
10 000 Kč - 200 000 Kč
míra dotace: 50%
02_03_01 Podpora vzdělávání, osvěty a realizace opatření v oblasti životního prostředí a zemědělství
Olomoucký kraj | Ochrana krajiny a životní prostředí, Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup, revitalizace, soutěž, výstavba
Příjem žádostí do 6. 4. 2023
Účelem vyhlášeného dotačního titulu je podpora zvýšení povědomí široké veřejnosti v oblasti environmentální, udržitelného rozvoje, využívání krajiny a v oblasti zemědělství. Dále si dotační titul klade za cíl rozvoj zájmové činnosti a volnočasových aktivit v těchto oblastech a přispět tak k zachování či zlepšení biologické rozmanitosti a různorodosti přírody a krajiny Olomouckého kraje.
Pro Olomoucký kraj Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice
5 000 Kč - 150 000 Kč
míra dotace: 50%
Oranžový přechod
Nadace ČEZ | Dopravní infrastruktura, Veřejné osvětlení - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 27. 4. 2023
Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.
Pro celou ČR Pro obec, městská část hl. m. Prahy Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
až 120 000 Kč
míra dotace: není stanoveno
32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejná prostranství a zeleň - revitalizace
Příjem žádostí do 20. 9. 2023
Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.
Poznámka: V rámci vyhlášené výzvy nebudou podpořeny projekty s celkovými náklady do 200 000 EUR v režimu zjednodušených metod vykazování, které budou podpořeny prostřednictvím výzev v rámci projektového schématu AOPK ČR. V aktivitě 1.3.1.5 Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině činí míra financování max. 100 %.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, církve, městská část hl. m. Prahy, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 212 500 Kč
míra dotace: 85%
34. výzva – Průzkum kontaminace životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 5. 2023
Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Součástí projektů je zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, církve, městská část hl. m. Prahy, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 637 500 Kč
míra dotace: 85%
36. výzva - Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
Ministerstvo životního prostředí ČR | Ochrana krajiny a životní prostředí, Veřejné budovy - pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 31. 10. 2023
Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, církve, městská část hl. m. Prahy, právnické osoby založené obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
od 425 000 Kč
míra dotace: 85%
Výzva č. 9/2022: Podpora obcí v národních parcích
Ministerstvo životního prostředí ČR | Veřejná prostranství a zeleň, Cestovní ruch + 5 dalších, Vodní plochy, Ochrana krajiny a životní prostředí, Strategické a projektové plánování, Vzdělávání, Jiné - revitalizace, modernizace/rekonstrukce, výstavba, pořízení/nákup, provoz
Příjem žádostí do 31. 7. 2023
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.
Poznámka: Podpořené projekty musí být realizovány na území obcí, jejichž katastrální území ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem). V rámci podporovaných aktivit 5.5.E a 5.5.F mohou být podpořené projekty realizovány také na území obcí, jejichž katastrální území zasahuje do ochranného pásma národního parku či navazující chráněné krajinné oblasti.
Pro celou ČR Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 85%
Výzva č. 8/2022: Pakt starostů pro klima a energii
Ministerstvo životního prostředí ČR | Strategické a projektové plánování, Ochrana krajiny a životní prostředí - pořízení/nákup, provoz
Příjem žádostí do 5. 6. 2023
Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami této výzvy:
 1. zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima
 2. organizace Místních dnů pro klima a energii
 3. podpora jednoho pracovního místa pro pracovníka obce apod. (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek.
Poznámka: Příjemce podpory musí být již před podáním žádosti registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů na adrese: https://www.covenantofmayors.eu/about/covenantcommunity/ signatories.html.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí, MAS Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
250 000 Kč - 2 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
75. výzva IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (MRR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 19. 12. 2025
Výzva je zaměřena na konverzi územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Konverzí je chápán převod stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec 5 001 a více investice, neinvestice
až 663 000 Kč
míra dotace: 85%
76. výzva IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (PR)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Strategické a projektové plánování - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 19. 12. 2025
Výzva je zaměřena na konverzi územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. Konverzí je chápán převod stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
Pro Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec 5 001 a více investice, neinvestice
až 663 000 Kč
míra dotace: 85%
109. výzva IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (MRR) II.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Školská zařízení - výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 15. 5. 2023
Výzva je zaměřena na podporu mateřských škol - zajištění dostatečných kapacit, zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.
Poznámka: Výzvy jsou zaměřené na navyšování kapacit mateřských škol v území s identifikovanou nedostatečnou kapacitou. Navyšování kapacit MŠ je podporováno ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Železný Brod, Bohumín, Kostelec nad Orlicí, Turnov a Vizovice a nově také Kopřivnice, Králíky a Nová Paka.
Pro všechny kraje kromě: Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
900 000 Kč - 89 100 000 Kč
míra dotace: 90%
5. výzva - Odborné učebny středních škol v Karlovarském kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
900 000 Kč - 90 000 000 Kč
míra dotace: 85%
6. výzva - Odborné učebny středních škol v Ústeckém kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.
Pro Ústecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
900 000 Kč - 350 000 000 Kč
míra dotace: 85%
7. výzva - Odborné učebny středních škol v Moravskoslezském kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup, výstavba
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Předmětem výzvy je podpora staveb, modernizace a vybavení odborných učeben středních škol. Jedná se například o chemické a fyzikální laboratoře, robotické laboratoře, počítačové učebny, nahrávací studia, dílny nebo specializované jazykové učebny.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
900 000 Kč - 15 000 000 Kč
míra dotace: 85%
8. výzva - Konektivita škol v Karlovarském kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na základních a středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety, ovšem do maximální výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro Karlovarský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
500 000 Kč - 30 000 000 Kč
míra dotace: 85%
9. výzva - Konektivita škol v Ústeckém kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety, ovšem do maximální výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro Ústecký kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
500 000 Kč - 30 000 000 Kč
míra dotace: 85%
10. výzva - Konektivita škol v Moravskoslezském kraji
Ministerstvo životního prostředí ČR | Školská zařízení - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 12. 2023
Výzva řeší projekty vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách. V rámci výzvy lze pořídit koncová zařízení, např. počítače nebo tablety, ovšem do maximální výše 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Pro Moravskoslezský kraj Pro obec, právnické osoby založené obcí, sdružení obcí, církve Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
500 000 Kč - 15 000 000 Kč
míra dotace: 85%
2023 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
Plzeňský kraj | Požární ochrana a bezpečnost - modernizace/rekonstrukce, pořízení/nákup
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy Příspěvek je určen na opravy požární techniky nebo pořízení věcných prostředků pro zvýšení akceschopnosti JSDHO, zejména na osobní ochranné pomůcky, na věcné prostředky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a na vybavení nad rámec minimálního vybavení dle této vyhlášky. Příspěvek lze použít i na pořízení radiových spojových prostředků či požárního příslušenství zásahových požárních automobilů, na provedení technické prohlídky požární techniky či revize věcných prostředků požární ochrany. Náklady na nákup jednoho samostatného majetku či na opravu jednoho samostatného majetku nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč. Finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů skutečně vynaložených na akci.
Pro Plzeňský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce neinvestice
až 60 000 Kč
míra dotace: 50%
Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2023
Plzeňský kraj | Technická infrastruktura - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 31. 3. 2023
Účelem dotačního titulu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské infrastruktury sloužící veřejné potřebě formou investiční účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na daný rok za účelem plnění schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje a Programu rozvoje Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 – Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou infrastrukturu s cílem zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu zásobování obyvatel pitnou vodou. Cíl tohoto dotačního titulu je v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvádí, že vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.
Pro Plzeňský kraj Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 70%
PODPORA VÝSTAVBY CYKLOSTEZEK, CYKLOTRAS A SPECIALIZOVANÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY V PLZEŇSKÉM KRAJI V ROCE 2023
Plzeňský kraj | Dopravní infrastruktura, Sportoviště a hřiště - modernizace/rekonstrukce, výstavba
Příjem žádostí do 3. 4. 2023
Podporovat vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných mezinárodních, nadregionálních a významných regionálních cyklotras. Podporovat výstavbu specializované cyklistické infrastruktury.
Pro Plzeňský kraj Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice
výše dotace: dle konkrétního projektu
míra dotace: 80%
PODPORA REALIZACE OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI V ÚZEMÍCH OHROŽENÝCH POVODNĚMI
Karlovarský kraj | Mimořádné situace - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 6. 2023
Dotační program se zřizuje za účelem podpory realizace opatření na území Karlovarského kraje zaměřených na:
 • ochranu majetku sloužícího pro veřejný zájem
 • ochranu majetku zajišťujícího základní funkce obce (školy, zdravotní střediska, technická infrastruktura, obecní úřad apod.)
 • ochranu obyvatel s trvalým pobytem (objekty určené k trvalému bydlení)
 • zpracování povodňových plánů (dále jen „projekt“) a jejich aktualizací,
Pro Karlovarský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
až 250 000 Kč
míra dotace: 80%
PODPORA PREVENCE PROTI SUCHU, ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A PÉČE O ZELEŇ
Karlovarský kraj | Ochrana krajiny a životní prostředí - pořízení/nákup, revitalizace
Příjem žádostí do 28. 4. 2023
Dotační program se zřizuje za účelem podpory opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílení schopnosti zadržení vody v krajině a odbornou péči o zeleň, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Karlovarského kraje.
Pro Karlovarský kraj Pro obec Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
až 1 000 000 Kč
míra dotace: 70%
Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | Sociální a zdravotní služby/péče - pořízení/nákup, výstavba, modernizace/rekonstrukce
Příjem žádostí do 30. 5. 2023
Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce investice, neinvestice
1 000 000 Kč - 25 000 000 Kč
míra dotace: dle konkrétního projektu
Zpracování místní energetické koncepce
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR | Energetika - pořízení/nákup
Příjem žádostí do 30. 4. 2023
Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí.
Pro celou ČR Pro obec, sdružení obcí Pro jakkoliv velké obce neinvestice